› See More: Hai Koi Jawab by CNBC Pakistan 5th January 2013 - Arif Alvi, Shokat Basra